Startpagina  Nieuws  Contact  Sitemap
Telefoon:+49 (0)361 - 76 44 87 93
E-mail:info@mars-railbusiness.eu
Taal:german   english   dutch   english   italian   russian

De complete software-oplossing voor het instandhoudingsmanagement van spoorwegondernemingen...
» lees verder

mars_railbusiness_software

Eisen van de ERA MoU en EU VO EG 445/2011

Wat staat in de TSI, de TEIV, wat is de inhoud van de EN en DIN normen?

Eisen aan normen, die de bestaande stand van de techniek nakomen:

Creëren van instandhoudingprogramma's volgens DIN 27200ff

"De fabrikant werkt op basis van de constructie, de verkregen kennis vanuit berekeningen, beproevingen en de geplande omstandigheden van de inzet van het voertuig de voorschriften voor het onderhoudsprogramma uit.... hij benoemt de maatregelen voor het onderhoud en de intervallen die, op grond van de constructie tot waarborg van de veiligheid niet of alleen met zijn toestemming veranderd mogen worden.

De EVU/de houder toetst de leveranciersvoorschriften met betrekking tot geschiktheid voor de werkelijke omstandigheden van de inzet. Hierbij mogen de intervallen voor het onderhoud aangepast en / of instandhoudingmaatregelen toegevoegd worden. Dit om bij voorbeeld vroegtijdig inzicht te verkrijgen hoe nieuwe voertuigen zich in de praktijk houden...

De in deze norm opgenomen regelingen vormen de voorwaarden, dat het opmaak- / veranderingsproces voor de onderhoudsprogramma's aan de eisen van de spoorveiligheid voldoet. De voorgestelde procedure is bindend voor wat betreft de instandhoudingprogramma's, de veiligheidsrelevante onderdelen van het voertuig en de bijhorende maatregelen van de instandhouding alsmede de onderhoudsintervallen. De procedure kan tevens toegepast worden op componenten en systemen, die voor de betrouwbaarheid en verkeersgeschiktheid bepalend zijn...

Bij het nieuw aanmaken van een programma strekt zich het onderzoek in het algemeen uit tot het voertuig met al zijn onderdelen en systemen in zijn totaliteit."  [excerpt uit DIN 27201-1]

Slechts op grond van deze basis kan de structuur voor een fleetmanagement opgebouwd worden. Alleen zo kunt u zonder problemen alle voertuigen en alle voor het voertuig relevante onderdelen, complete werkplaatsen, productievoorzieningen, bevoorrading en opdrachten aanmaken en volgen, om zodanig de instandhouding van uw voertuigen en voorzieningen te kunnen:

Aan genoemde eisen en condities kunnen door MARS Railbusiness® volledig voldaan worden.

Laat u adviseren en wij begeleiden u veilig op de RAILWAY to MARS.